Síwa

jedna z nejvýznamnějších oáz eg. Západní pouště (zároveň jde o nejodlehlejší oázu). Nedaleko od ní prochází moderní hranice Egypta s Libyí. Rozvoj oázy nastal především v sajsko-perské a Řecko-římské době, kdy byly zúrodněny rozsáhlé plochy a využívány jako palmové a olivové háje. V oáze fungoval Amonův chrám (Amoneion) s orákulem. Podle některých badatelů se zde nachází hrob Alexandra Velikého (který po dobytí Egypta orákulum navštívil, stejně jako např. Kleopatra VII.). V oáze je velké množství archeologických lokalit – spojených nejen se starověkým obdobím (Gebel Mawta, Amoneion), ale i středověkým obdobím (Aghurmi, Šali).