Alexandr Veliký (Makedonský)

makedonský panovník (356-323 př. Kr.), jenž po bitvě u Issu v r. 332 př. Kr. ovládl Egypt. Protože Egypt byl tehdy perskou provincii, Egypťané jej vítali jako osvoboditele. Známá je jeho cesta do oázy Síwa, kde se nechal kněžími tamějšího Amonova orákula potvrdit na postu eg. panovníka. Založil město Alexandrii. Brzy po jeho smrti (A. má být pohřben v Síwě nebo Alexandrii) se jeho obrovitá říše rozpadla a Egypt připadl dynastii Ptolemaiovců.