serdab

původně arab. slovo („sklep“), kterým se v egyptologii označuje uzavřená komora v hrobce. Do s. se ukládaly sochy zesnulého, zobrazeného vetšinou v ruzném věku i administr. a nábož. funkcích. S. se často nacházely poblíž obětních kaplí, se kterými byly spojeny úzkými průzory tak, aby se zesnulý mohl zúčastnit obřadů, které měly zásadní význam pro jeho věčný život na onom světě.